... Zadzwoń: 12 684 23 11 ... info@talio.com.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nasza kancelaria stworzyła zespół prawników zajmujących się kompleksowo procesem odzyskiwania należności. Obsługa w tym zakresie obejmuje wszystkie jej stadia, począwszy od windykacji polubownej, przez sądową, egzekucyjną, kończąc na postępowaniu upadłościowym.

To co nas wyróżnia, to fakt, że na etapie windykacji polubownej nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a nasze wynagrodzenie opiera się na zasadzie success fee, czyli opłaty stanowiącej ułamek skutecznie odzyskanej należności.

Windykacja polubowna

Obejmuje obsługę wierzytelności na etapie przedsądowym, a mianowicie nawiązanie z dłużnikiem kontaktu celem wypracowania porozumienia i uzgodnienia harmonogramu dobrowolnych wpłat.

Windykacja sądowa

W sytuacji gdy zawarcie z dłużnikiem ugody nie jest możliwe, oferujemy kompleksową obsługę prawną na etapie sądowym, w tym sporządzenie pozwu o zapłatę, a następnie prowadzenie sprawy przed Sądem.

Ten etap windykacji kończy się uzyskaniem tytułu wykonawczego w postaci wyroku lub nakazu zapłaty, stwierdzającego obowiązek zapłaty przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej kwoty.

 

Windykacja egzekucyjna

Jeżeli pomimo stwierdzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty obowiązku zapłaty przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej kwoty, dłużnik w dalszym ciągu nie reguluje powstałego zobowiązania wówczas, na podstawie tytułu wykonawczego, sprawa trafia na kolejny etap, tj. na drogę postępowania egzekucyjnego.

Obsługa obejmuje sporządzenie wniosku egzekucyjnego, a następnie monitorowanie prowadzonego przez Komornika Sądowego postępowania egzekucyjnego.

 

Windykacja upadłościowa

Niejednokrotnie zdarza się, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko podmiotowi prawa handlowego (np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest bezskuteczne lub okazuje się, że przeciwko danej Spółce prowadzone jest już postępowanie upadłościowe.

Wówczas nadal istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Oferujemy sporządzenie zgłoszenia wierzytelności oraz prowadzenie sprawy na etapie postępowania upadłościowego.