... Zadzwoń: 12 684 23 11 ... info@talio.com.pl

Szybko rozwijający się rynek handlu i usług sprawił, że coraz częściej zajmujemy się sprawami z zakresu prawa konkurencji i konsumentów.

Naszym celem jest niesienie pomocy prawnej słabszemu uczestnikowi rynku usług, jakim niewątpliwie, w zestawieniu z przedsiębiorcą, jest konsument.

Ponadto, prowadzone przez nas sprawy dotyczą również ochrony konkurencji, czyli przede wszystkim zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją, nadużywaniem pozycji dominującej czy też kontrolą koncentracji (np. fuzje).