... Zadzwoń: 12 684 23 11 ... info@talio.com.pl

Świadczymy usługi z zakresu prawa budowlanego zarówno w sporach zaistniałych pomiędzy przedsiębiorcami (np. pomiędzy inwestorem, a wykonawcą), jak również w sprawach                   z udziałem Klientów indywidualnych (np. w sytuacji stwierdzenia wad, usterek budowlanych).

Naszą uwagę skupiamy na zagadnieniach prawnych związanych z całym procesem budowy: od uzyskania odpowiednich pozwoleń na budowę do odbioru końcowego budowli, niejednokrotnie mając do czynienia również z ujawniającymi się po odbiorze końcowym wadami oraz obciążeniami z tytułu kar umownych.